Điều khoản và điều kiện

I. Quy định chung

Tên Miền Website khóa học: congminh2.kp3.website

Giá bán (Phí dịch vụ): Là chi phí mà khách hàng phải trả để mua, quyền truy cập cơ sở dữ liệu, Các tài liệu liên quan 01 (một) Khóa đào tạo cụ thể do congminh2.kp3.website cung cấp. Khách hàng chỉ cần thanh toán khóa học 1 lần.

Giảng viên hoặc Đối tác: là các cá nhân, tổ chức hoạt động hợp pháp có thông tin được khai báo trên Website, có nhu cầu tham gia sản xuất Khoá học.

Người học/Khách hàng: Là người được cấp Quyền truy cập các thông tin, tài liệu Khóa đào tạo trên nền tảng và/hoặc website

Quyền truy cập: Là quyền được phép đăng nhập vào nền tảng của congminh2.kp3.website để xem nội dung Khóa đào tạo.

II. Quy định giao dịch

1. Quy trình dành cho Người học/ Người mua hàng

Bước 1: Truy cập vào Website congminh2.kp3.website  và lựa chọn các khóa học/ sản phẩm số hoặc lựa chọn các khóa học/ sản phẩm số thông qua các Landing Page quảng cáo của congminh2.kp3.website

Bước 2: Lựa chọn khóa học/ sản phẩm số theo nhu cầu. Màn hình hiển thị thông tin về khóa học/ sản phẩm số. Nhấn vào nút “Đăng kí ngay” trên màn hình. Hoặc nhận thông tin tư vấn trực tiếp từ bảng thông tin hiện lên trong quá trình truy cập tìm hiểu về khóa học/ sản phẩm số.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin bao gồm Địa chỉ email, Họ và tên, Số điện thoại, … Nhấn nút “thanh toán” khi đã nhập đầy đủ thông tin

Bước 4: Toàn bộ thông tin liên quan khóa học sẽ được gửi qua email sử dụng để đăng ký khóa học/ sản phẩm số.

Bước 5: Trong thời gian ngắn nhất, congminh2.kp3.website sẽ liên lạc và xác nhận nội dung khóa học/ sản phẩm số bạn đã đăng ký. Và sẽ hướng dẫn chi tiết các thắc mắc của học viên/ người dùng.

2. Quy trình thanh toán

Thanh toán chuyển khoản/thanh toán trực tuyến: Khi khách hàng thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn qua email trước đó của congminh2.kp3.website để xác nhận đã thanh toán thành công sẽ tiến hành gửi nội dung liên quan đến khóa học về email đã đăng ký.

3. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng số

3.1 Quy trình xác nhận đơn hàng số

Đối với Khách hàng mua hàng qua hình thức chuyển khoản/thanh toán trực tuyến: Đơn hàng số được xác nhận thông tin đăng ký, thông tin thanh toán bằng email từ congminh2.kp3.website với các thông tin liên quan để Khách hàng có thể kích hoạt Khóa học/ Sản phẩm số.

3.2 Quy trình hủy đơn hàng số và hoàn tiền

Xem thêm Chính sách hoàn tiền tại đây

4. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

congminh2.kp3.website tiếp nhận mọi khiếu nại, tranh chấp qua kênh CSKH. CSKH sẽ trực tiếp tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tranh chấp.

III. Đảm bảo an toàn giao dịch

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73), bao gồm:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Contact Me on Zalo